Có 2 cách thanh toán khi Khách hàng khi mua sản phẩm tại www.newdiscovery.vn:

Cách 1: Thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng và nhận hàng hóa sau

  • Bước 1: Khách hàng chọn sản phẩm du lịch, đặt hàng, cung cấp thông tin đầy đủ, xác thực. Xem chi tiết “Hướng dẫn mua hàng/ hủy đơn hàng”.
  • Bước 2: Khách hàng thanh toán chuyển tiền vào tài khoản sau

Tên tài khoản: CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH KHÁM MỚI

Tài khoản số: 8 3 4 4 6 9 8 9

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu – PGD Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TP.HCM.

  • Bước 3: Công ty kiểm tra, xác nhận đơn hàng và chuyển hàng;
  • Bước 4: Khách hàng kiểm tra và nhận hàng.

Ghi chú: Trường hợp khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin, khách hàng thông báo Công ty theo Hotline: 0919 515 059 - 0919 623 535

Cách 2: Đồng thời nhận hàng và thanh toán trực tiếp

  • Bước 1: Khách hàng đặt hàng: cung cấp thông tin đầy đủ, xác thực. Xem chi tiết “Hướng dẫn mua hàng/ hủy đơn hàng”.
  • Bước 2: Công ty xác thực đơn hàng, thông tin khách hàng (điện thoại).
  • Bước 4: Công ty chuyển hàng;
  • Bước 5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán.

Ghi chú: Trường hợp khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin, khách hàng thông báo Công ty theo Hotline: 0919 515 059 - 0919 623 535.